🖼️ Scifarm Beta Game nông trại kết hợp xây thành phố không gian

🖼️
  • Phát hành: Mahdi Ghiasi
  • Chơi game Scifarm trên PC để bắt tay vào xây dựng trạm không gian của riêng bạn, nơi chúng ta trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất hàng hóa, quản lý, mở rộng, trang trí và chat với mọi người.
  • windows Version: Beta