🖼️
  • Cocktail for Mac Tiện ích tối ưu hóa máy Mac
  • Cocktail là tiện ích hoàn hảo dành cho người dùng Mac, giúp họ nhanh chóng dọn dẹp, sửa chữa và tối ưu hóa máy Mac một cách hiệu quả. Với nó, hàng ngàn người dùng Mac trên toàn thế giới sẽ nhanh chóng loại bỏ mọi vấn đề phiền toái khỏi máy tính của mình mỗi ngày.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu