🖼️ Boostnote 0.15 Ứng dụng viết & quản lý mã lập trình miễn phí

🖼️
  • Phát hành: MAISIN&CO
  • Boostnote 0.15.1 là ứng dụng giúp người dùng viết và quản lý tất cả các đoạn mã một cách dễ dàng. Boostnote có mã nguồn mở, chứa nhiều tính năng hỗ trợ kiểm soát nội dung và làm nổi bật cú pháp.
  • windows Version: 0.15.1
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 74

🖼️ Boostnote cho Mac 0.15 Phần mềm lập trình mã nguồn mở miễn phí

🖼️
  • Phát hành: MAISIN&CO
  • Boostnote cho Mac là phần mềm lập trình đơn giản nhưng chứa nhiều chức năng tiện ích. Boostnote cho Mac hỗ trợ ghi chú, sắp xếp gọn gàng tất cả các code, đồng thời, hỗ trợ làm nổi bật cú pháp và kiểm soát nội dung chặt chẽ.
  • mac Version: 0.15.1