🖼️ MajorWare PDF to Image Converter Chuyển đổi PDF sang hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: Majorware
 • Majorware PDF to Image Converter là công cụ chuyển đổi tài liệu PDF sang nhiều định dạng hình ảnh như PNG, JPEG, TIFF và BMP. Công cụ cung cấp hàng loạt tùy chọn để điều chỉnh kích thước và chất lượng hình ảnh đầu ra.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 601

🖼️ Majorware PDF to Text Converter Chuyển đổi PDF sang văn bản

🖼️
 • Phát hành: Majorware
 • Majorware PDF to Text Converter là công cụ trích xuất văn bản từ file PDF. Đây là ứng dụng độc lập, không yêu cầu phần mềm Adobe Acrobat hay Adobe Reader hỗ trợ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 701

🖼️ Majorware PDF to Word Converter Chuyển đổi PDF sang Word

🖼️
 • Phát hành: Majorware
 • MajorWare Pdf To Word Converter là công cụ chuyển đổi tài liệu PDF sang Word nhanh chóng và dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 626

🖼️ Majorware PowerPoint to Image Converter Chuyển đổi PowerPoint sang hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: Majorware
 • Majorware PowerPoint to Image Converter là công cụ chuyển đổi hàng loạt PowerPoint sang JPG, BMP, GIF, TIF, TGA, RLE, PNG, EMF, WMF, ở bất kỳ độ phân giải lên đến 3072 điểm ảnh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 719

🖼️ MajorWare PDF to Excel Converter Chuyển đổi PDF sang Excel

🖼️
 • Phát hành: Majorware
 • Majorware PDF to Excel Converter là công cụ chuyển đổi PDF sang định dạng XLS hoặc XLSX của Excel (2003, 2007, 2010) một cách nhanh chóng và chính xác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 862

🖼️ Majorware PDF to PowerPoint Converter Chuyển đổi PDF sang PowerPoint

🖼️
 • Phát hành: Majorware
 • Majorware PDF to PowerPoint là công cụ chuyển đổi hàng loạt tập tin Acrobat PDF sang PowerPoint (PPT) 2010, 2007, 2003, 2000.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.054

🖼️ Majorware PDF to EPUB Converter Chuyển đổi eBook từ PDF sang ePub

🖼️
 • Phát hành: Majorware
 • Majorware PDF to EPUB Converter là công cụ chuyển đổi eBook từ PDF sang định dạng ePub, vì vậy bạn có thể đọc eBook dễ dàng hơn trên iPad, iPhone, iPod Touch, Sony Reader và các thiết bị đọc eBook khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 786