🖼️ Becastled Game xây dựng và bảo vệ lâu đài

🖼️
  • Phát hành: Mana Potion Studios
  • Becastled là phiên bản kết hợp lối chơi phòng thủ tháp và chiến thuật thời gian thực. Nội dung của game chủ yếu tập trung vào việc xây dưng, bảo vệ lâu đài và thị trấn của bạn trước những kẻ tấn công.
  • windows