🖼️ Manchester City cho iOS 4.0 Ứng dụng chính thức của CLB bóng đá Manchester City

🖼️
  • Phát hành: Manchester City
  • Manchester City là ứng dụng chính thức của đội bóng nửa xanh thành Manchester, mang đến cho bạn tất cả tin tức và video mới nhất xoay quanh CLB.
  • ios Version: 4.0.7