• Công ty: Manh Toan Nguyen
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • KimDung for iOS Tuyển tập truyện Kim Dung
  • Kim Dung viết tổng cộng 15 truyện trong đó 1 truyện ngắn và 14 tiểu thuyết. Hầu hết các tiểu thuyết đều được xuất bản trên các nhật báo.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️