🖼️
  • ARISEN - Chronicles of Var'Nagal

    Game thẻ bài Tarot
  • ARISEN, tên đầy đủ ARISEN - Chronicles of Var'Nagal, là game chiến thuật thẻ bài với cốt truyện lôi cuốn, nơi bạn sử dụng cảm xúc để viết nên câu chuyện của chính mình trong thế giới giả tưởng tăm tối.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu