🖼️ NetGuard cho Android 2.285 Chặn truy cập mạng không cần root máy

🖼️
  • Phát hành: Marcel Bokhorst
  • NetGuard là ứng dụng tiện ích cá nhân, giúp ngăn chặn các địa chỉ ngoài truy cập dữ liệu hoặc kết nối Internet của người dùng mà không cần root thiết bị.
  • android Version: 2.285
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 619