🖼️ Battery Monitor cho Mac 2.4 Ứng dụng quản lý chất lượng pin MacBook

🖼️
  • Phát hành: Marcel Bresink
  • Battery Monitor cho Mac là ứng dụng giám sát pin máy tính dung lượng thấp nhưng hoạt động vô cùng hiệu quả. Battery Monitor cho Mac tối ưu hóa năng lượng pin và giám sát tình trạng pin ở thời gian thực.
  • mac Version: 2.4