🖼️ Page Flippers Tối ưu hóa trình duyệt Firefox cho màn hình cảm ứng

🖼️
  • Phát hành: Marco Z
  • Page Flippers cho phép bạn xem nội dung của trang web tương tự như một quyển sách bằng cách trang bị thêm 4 nút bấm phụ cho phép bạn di chuyển qua lại giữa các trang.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 407