🖼️ Microdesk

🖼️
  • Phát hành: Mare Septimiu Fabian
  • Ứng dụng này cung cấp cho bạn một vài màn hình ảo để sắp xếp các chương trình và các hoạt động. Phần mềm này sẽ đặt một menu nhỏ trên khay hệ thống, hiển thị 10 màn hình mới được tạo,...
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 355