🖼️
  • Bố già for Android

    Tiểu thuyết Mỹ
  • Bố già (tiếng Anh: The Godfather) là tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo được xuất bản lần đầu vào năm 1969 bởi nhà xuất bản G. P. Putnam's Sons.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu