🖼️
  • Portable CubicExplorer
  • Portable CubicExplorer là phiên bản di động của CubicExplorer, nó là một trình quản lý tập tin nhằm mục đích để thay thế Windows Explorer. Nó được thiết kế để giúp bạn dễ sử dụng, tuy nhiên chưa xử lý được nhiều Directorys cùng một lúc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • CubicExplorer
  • CubicExplorer là một trình quản lý tập tin nhằm mục đích để thay thế Windows Explorer. Nó được thiết kế để giúp bạn dễ sử dụng, tuy nhiên chưa xử lý được nhiều Directorys cùng một lúc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu