🖼️ Pastor for Mac 1.8 Ứng dụng lưu trữ mật khẩu trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Markus Mehlau
  • Pastor là một công cụ được sử dụng để lưu trữ mọi mật khẩu, thông tin đăng nhập vào các trang Web, mã kích hoạt ứng dụng, …
  • mac Version: 1.8.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 595