🖼️ PrestoKeys cho Mac Học chơi đàn piano trên máy Mac

🖼️
  • Phát hành: Marty Papamanolis
  • Với PrestoKeys, bạn có thể học chơi piano ngay trên màn hình máy tính, đọc bản nhạc và cải thiện kỹ năng chơi đàn của mình thông qua chương trình hướng dẫn mang tính tương tác và khả năng tùy biến mạnh mẽ.
  • mac
  • Đánh giá: 63
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 24.215