🖼️ Naruto Arena Game Ninja siêu đẳng

🖼️
  • Phát hành: MASASHI KISHIMOTO
  • Naruto Arena là một webgame được phát triển dựa trên bộ manga nổi tiếng của Nhật Bản có tên Naruto nói vể một cậu bé có mơ ước trở thành một Ninja siêu đẳng cứu nhân độ thế và là người đứng đầu ngôi làng Lá phồn thịnh.
  • web
  • Đánh giá: 77
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 14.867