🖼️ Qanda cho iOS 3.3 Ứng dụng giải Toán qua ảnh

🖼️
 • Phát hành: Mathpresso
 • Với Qanda - ứng dụng giáo dục hỗ trợ giải toán qua ảnh, toán học sẽ trở thành môn học đơn giản và thú vị nhất của bạn.
 • ios Version: 3.3.14
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 193

🖼️ Qanda cho Android 4.2 Ứng dụng giải toán qua ảnh cho Android

🖼️
 • Phát hành: Mathpresso
 • Qanda sẽ tìm và gửi cách giải cho bạn trong vòng 5 giây, hoàn toàn miễn phí, chỉ bằng cách chụp nhanh một bức ảnh về vấn đề bạn đang gặp phải. Nếu cần giải thích thêm, học sinh có thể hỏi các gia sư hàng đầu ngay lập tức.
 • android Version: 4.2.06
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97