🖼️ FLACTunes cho Mac 1.1 Chép nhạc vào iTunes không làm giảm chất lượng.

🖼️
  • Phát hành: Matthew Leon
  • FlacTunes FLAC Converter là cách đơn giản nhất để đưa các bài hát ở định dạng FLAC của bạn vào iTunes mà không làm giảm chất lượng. Do đó bạn có thể phát chúng trên máy tính hoặc tải chúng lên iPod, iPhone hoặc iPad của bạn.
  • mac Version: 1.1.4