🖼️ Summer Islands 0.4 Game xây dựng thiên đường nghỉ dưỡng mùa hè

🖼️
  • Phát hành: MatthiasMa
  • Trong game mô phỏng kết hợp chiến thuật Summer Islands, người chơi sẽ vào vai 1 doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản với nhiệm vụ xây dựng thiên đường nghỉ dưỡng cho tất cả mọi người.
  • windows Version: 0.4.1