🖼️ Guardians of the Ashes Early Access Game nhập vai nữ chiến binh kiên cường

🖼️
  • Phát hành: Mature Games
  • Trong game Anime nhập vai Guardians of the Ashes, người chơi sẽ bắt đầu hành trình từ 1 nữ chiến binh bị mất trí nhớ, tình cờ trở thành “Người được chọn” với sứ mệnh bảo vệ thế giới.
  • windows Version: Early Access