🖼️
🖼️
  • WebCopier for Linux
  • WebCopier For Linux là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac, cho phép bạn tải về các website mà bạn mở tới và lưu trữ chúng vào ổ cứng để dễ dàng mở ra xem lại bất cứ lúc nào sau này mà không cần phải kết nối internet.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • WebCopier for Mac
  • WebCopier For Mac là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac, cho phép bạn tải về các website mà bạn mở tới và lưu trữ chúng vào ổ cứng để dễ dàng mở ra xem lại bất cứ lúc nào sau này mà không cần phải kết nối internet.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • WebCopier
  • WebCopier là một trình duyệt web offline đa chức năng. Cho phép bạn tải về các website mà bạn mở tới và lưu trữ chúng vào ổ cứng để dễ dàng mở ra xem lại bất cứ lúc nào sau này mà không cần phải kết nối internet.
  • Xếp hạng: 3 · 44 Phiếu bầu