🖼️ Zombie Paradise - Mad Brains cho iOS 1.91 Game Battle Royale kết hợp bắn zombie sôi động

🖼️
  • Phát hành: Mazari Games
  • Zombie Paradise - Mad Brains for iOS là game bắn súng kết hợp yếu tố hành động và sinh tồn, đưa bạn đến các cuộc chiến chống zombie, cũng như người chơi khác đầy sôi động và kịch tính.
  • ios Version: 1.91