🖼️ Imaginary Mod Mod thêm ảnh cá nhân vào thế giới Minecraft

🖼️
  • Phát hành: McHorse
  • Imaginary Mod for Minecraft cho phép thêm ảnh vào Minecraft. Minecraft Mod này hỗ trợ mọi định dạng mà game hỗ trợ cho texture, bao gồm PNG, JPEG và GIF không kèm hiệu ứng động. Tuy nhiên, Imaginary Mod không tương thích với chế độ nhiều người chơi.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 58