🖼️ Tricky Titans cho iOS 1.0 Game chiến thuật turn-based trên Chromecast

🖼️
  • Phát hành: MediaMonks
  • Tricky Titans cho iOS là game chiến thuật turn-based nhiều người chơi, nơi bạn và tối đa 4 game thủ khác đối đầu với nhau cho tới khi tìm thấy người chiến thắng cuối cùng.
  • ios Version: 1.0

🖼️ Tricky Titans cho Android 1.0 Game chiến thuật nhiều người chơi cực hay trên Chromecast

🖼️
  • Phát hành: MediaMonks
  • Tricky Titans cho Android là trò chơi chiến thuật theo lượt nhiều người chơi. Trong game, bạn và tối đa bốn người bạn sẽ đối đầu với nhau cho đến khi xác định được người chiến thắng.
  • android Version: 1.0