🖼️ Bluetooth File Transfer for Android Tăng tốc kết nối bluetooth

🖼️
 • Phát hành: Medieval Software
 • Sử dụng điện thoại để duyệt, khám phá và quản lý các file của bất kỳ thiết bị Bluetooth nào, sử dụng File Transfer Profile (FTP) và Object Push Profile (OPP): người dùng cũng có thể nhận file và gửi dữ liệu bằng ứng dụng này.
 • android
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.309

🖼️ Dual File Manager XT for Android

🖼️
 • Phát hành: Medieval Software
 • Dual File Manager XT là ứng dụng quản lý file và folder rất dễ sử dụng, với chế độ hiển thị bảng kép để dễ dàng truyền. Chế độ bảng kép cho phép người dùng dễ dàng duyệt và quản lý thẻ SD.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 922