🖼️ Talkdroid Messenger Free for Android 1.2 Nhắn tin miễn phí trên Android

🖼️
  • Phát hành: Meeble Labs
  • Talkdroid Messenger là ứng dụng Windows Live Messenger dành cho Android (cũng được biết đến với tên gọi MSN Messenger). Người dùng có thể dễ dàng đăng nhập với tài khoản Windows Live để liên lạc với bạn bè.
  • android Version: 1.2