🖼️ Quantum Dash cho Android 2.5 Game lái phi thuyền trong không gian

🖼️
  • Phát hành: Megaillusion
  • Quantum Dash là một game mô phỏng cho bạn điều khiển một con tàu vũ trụ, lái nó bay qua không gian, né tránh chướng ngại vật và cố gắng thu thập các quần bụi sao phát sáng.
  • android Version: 2.5