🖼️ Shellzip 3.0 beta 2 Trình nén và giải nén tập tin

🖼️
  • Phát hành: Menonsoft
  • Các chương trình nén và giải nén của Windows XP, hay Winzip, Winrar đang rất phổ biến trong người dùng. Tuy nhiên, với chương trình ShellZip thì bạn sẽ bất ngờ hơn về những tính năng của nó.
  • windows Version: 3.0 beta 2
  • Đánh giá: 15
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 51.457