🖼️ Readit 2.8 Ứng dụng Reddit cho thiết bị Windows 10

🖼️
  • Phát hành: Message Across Studios
  • Readit là một trong những ứng dụng client của Reddit tốt nhất trên Windows Phone và đã có mặt trên Windows từ tháng 8 năm ngoái, cho phép người dùng máy tính Windows cài ứng dụng từ Store và cập nhật mọi thông tin từ trang mạng xã hội Reddit dễ dàng.
  • windows Version: 2.8