🖼️ MetaMask for Chrome 3.12 Quản lý tiền ảo Ethereum và giao dịch Ethereum

🖼️
  • Phát hành: MetaMask
  • MetaMask for Chrome là plug-in mở rộng trên trình duyệt Google Chrome, cho phép quản lý tiền ảo Ethereum hoặc chạy Ethereum dApps ngay trên trình duyệt mà không cần chạy Ethereum Node hoàn chỉnh.
  • windows Version: 3.12.1
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 101