🖼️ Connect4 touch

🖼️
  • Phát hành: MetaSparc Software
  • Connect4 touch là một game hơi giống cờ caro (gomoku)...chỉ cần xếp 4 hình màu của mình liền nhau trước là thắng cuộc...
  • web
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 4.664