🖼️ Jewels for Android Game sắp xếp kim cương

🖼️
 • Phát hành: MHGames
 • Jewels là một phiên bản game Puzzle nổi tiếng dựa trên Bejeweled nay đã có phiên bản dành cho điện thoại sử dụng HĐH Android.
 • android
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.653

🖼️ iJewels for iOS Game xếp kim cương cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: MHGames
 • Tham gia vào trò chơi tìm cặp 3 giống nhau trên iPhone/iPad với iJewels for iOS.
 • ios
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.954