🖼️ WebIssues 1.1 Phần mềm quản lý dự án

🖼️
  • Phát hành: Michał Męciński
  • WebIssues là một hệ thống mã nguồn mở đa nền tảng cung cấp cho người dùng kênh liên lạc để theo dõi các vấn đề trong dự án và hỗ trợ cho làm việc nhóm.
  • windows Version: 1.1.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 174