🖼️ Wexclipper

🖼️
 • Phát hành: Michael Geier
 • Wexclipper là tiện ích được thiết kế để cho phép bạn dễ dàng chia sẻ các nội dung của clipboard, nâng cao kinh nghiệm sử dụng clipboard.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211

🖼️ Cwlcount

🖼️
 • Phát hành: Michael Geier
 • Cwlcount là là một ứng dụng dòng lệnh được thiết kế để đếm số lượng các ký tự, các từ, và các dòng của các tập tin văn bản.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 287

🖼️ ADS Manager

🖼️
 • Phát hành: Michael Geier
 • ADS Manager là một tiện ích tiện dụng và đáng tin cậy được thiết kế để tạo, xóa và tìm kiếm dữ liệu thay thế dòng trên hệ thống tập tin NTFS.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 374