🖼️
  • FlashFire
  • Thực tế cho thấy, các ổ cứng SSD đời đầu thường có tốc độ truy xuất chậm sau một thời gian dài sử dụng. Muốn cải thiện “phong độ” cho chúng, bạn có thể nhờ đến FlashFire, chương trình sẽ tận dụng bộ nhớ RAM để tăng tốc độ ghi dữ liệu khoảng hơn 10%.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu