🖼️ Cappy

🖼️
  • Phát hành: Michael Robinson
  • Cappy có thể nắm bắt toàn bộ màn hình, chỉ nội dung của một cửa sổ hoặc bất kì 1 trong số 10 hình khối sau: hình vuông, elip, hình tròn, chữ nhật, tam giác, hình vuông bo góc, hình thoi, lục giác, bát giác...
  • windows
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 974