🖼️ Widower’s Sky cho iOS 1.1 Game phiêu lưu ở hành tinh tuyệt đẹp

🖼️
  • Phát hành: Michael Warren
  • Widower’s Sky cho bạn theo chân người cha, con trai và chú chó trên một hành tinh kỳ lạ. Hãy giúp người cha chiến đấu với tất cả nguy hiểm, bảo vệ con trai và tìm được đường về nhà.
  • ios Version: 1.1