🖼️
🖼️
🖼️
  • Yesterday Origins Game phiêu lưu point & click cho Windows và Mac
  • Trong game Yesterday Origins, người chơi sẽ cố gắng đấu tranh chống lại tòa án của Tây Ban Nha và kiểm soát sức mạnh siêu nhiên của mình. Đây là game phiêu lưu trỏ chuột và nhấp bao gồm nhiều đặc điểm thú vị.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu