🖼️ CPU Meter Pro 1.2 Theo dõi tình trạng sử dụng CPU

🖼️
 • Phát hành: Microsys Com
 • CPU Meter Pro là một tiện ích gọn nhẹ cho phép người dùng kiểm tra tỉ lệ sử dụng bộ xử lý (CPU) qua một cửa sổ ngay trên màn hình máy tính.
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 561

🖼️ Power Magic 1.1 Kiểm soát các tùy chọn năng lượng của máy tính

🖼️
 • Phát hành: Microsys Com
 • Power Magic là một tiện ích hệ thống đơn giản cho phép người dùng kiểm soát các tùy chọn liên quan đến sử dụng điện hoặc tắt/mở máy.
 • windows Version: 1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67