🖼️
  • Lords Mania cho iOS Game chiến thuật thẻ bài độc đáo
  • Lords Mania là trò chơi kết hợp giữa thể loại thẻ bài và chiến thuật thời gian thực độc đáo. Bạn là chỉ huy một đội quân phép thuật tinh nhuệ có mục tiêu phá hủy thành trì của địch, bảo vệ vương quốc.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu