🖼️
  • SMP Seesaw 1.0
  • SMP Seesaw là một phần mềm hỗ trợ hệ thống cho bộ xử lý CPU lõi kép (dual-core). Tiện ích sẽ tính toán, tinh chỉnh cần thiết việc xử lý dữ liệu khi chạy một chương trình tới hai lõi của CPU dual-core sao cho tối ưu nhất.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Startup Control Panel 2.8
  • bạn có thể thử dùng Startup Control Panel để quản lí những mục được khởi động cùng với máy tính.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Clipomatic
  • Bạn thường xuyên phải làm việc với các chương trình soạn thảo tài liệu dạng text như MS Word, Notepad...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu