🖼️
  • Mikogo

    Giải pháp họp trực tuyến
  • Bạn mong muốn tìm được một cách hiệu quả để tổ chức một cuộc họp trực tuyến thay vì phải trực tiếp gặp mặt các thành viên khác bởi vì quá trình này thường làm mất nhiều thời gian và công sức. Mikogo chính là công cụ lý tưởng dành cho bạn lúc này.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Mikogo for Mac

  • Mikogo 3.0.2 (MKG) có thể thay thế cho hằng loạt phần mềm khác trong lĩnh vực truyền hình, chia sẻ màn hình nền, truyền file và điều khiển từ xa.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu