🖼️ Highly Likely Game phiêu lưu siêu thực

🖼️
  • Phát hành: Mikola Zaporozhsky Games
  • Highly Likely là game phiêu lưu 2D siêu thực về 1 nhân vật hài hước, hơi ngây thơ tên là Mikola. Anh ta sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu ngôi nhà của mình!
  • windows