🖼️ Mobile Media Converter 1.8 Chuyển đổi file MP3/WAVE/WMA sang AMR

🖼️
  • Phát hành: MIKSOFT
  • Mobile Media Converter là phần mềm sử dụng ffmpeg để chuyển đổi các tập tin âm thanh từ dạng MP3/WAVE/WMA sang tập tin dạng AMR (Adaptive Multi-Rate Codec, *.amr) và ngược lại (AMR sang MP3).
  • windows Version: 1.8.2
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.025