🖼️
  • Baseline
  • Quét ổ cứng theo định kì là cách tốt nhất để biết được có bao nhiêu dung lượng đã sử dụng cho các file và quyết định có nên giữ hay xóa chúng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu