🖼️
  • LowPolis Game xây dựng và quản lý thành phố cổ điển
  • LowPolis là game chiến thuật kết hợp xây dựng cổ điển, trong đó bạn sẽ trở thành người quản lý của một cộng đồng đang phát triển. Hãy bắt đầu với một số ít tài nguyên và tạo ra một vương quốc thịnh vượng.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu