🖼️ FireFTP cho Firefox 2.0 Hỗ trợ kết nối server FTP trên Firefox

🖼️
  • Phát hành: Mime Cuvalo
  • FireFTP mang đến khả năng kết nối dễ dàng với các máy chủ FTP trên Internet và có nhiều tính năng như so sánh thư mục, đồng bộ thư mục, SFTP, mã hóa SSL, kiểm tra tích hợp…
  • windows Version: 2.0.31
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 8.208