🖼️ GroupMe cho iOS 5.2 Chat nhóm miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Mindless Dribble
  • GroupMe for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một dịch vụ trò chuyện thú vị, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.
  • ios Version: 5.2.4
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 159