🖼️ ModLoader for Minecraft 1.4 Công cụ hỗ trợ cài đặt Minecraft Mod

🖼️
  • Phát hành: Minecraftdl
  • ModLoader for Minecraft là công cụ cài đặt mod phổ biến cho game Minecraft. ModLoader Minecraft có chức năng tương tự như Minecraft Forge hay LiteLoader, giúp người dùng dễ dàng cài đặt Minecraft Mod mà không cần bất cứ kiến thức hay kỹ năng nào.
  • windows Version: 1.4.7
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.598